Gabinet terapii pedagogicznej w Dęblinie

PRZYSTAŃ ROZWOJU

Bezpieczna przestrzeń Twojego dziecka

W naszej ofercie

W Przystani Rozwoju prowadzimy terapię pedagogiczną z wykorzystaniem m. in. Metody Dobrego Startu, pedagogiki Marii Montessori oraz form pracy stosowanych w terapii ręki, integracji sensorycznej, arteterapii czy muzykoterapii.

Więcej o działalności Przystani Rozwoju dowiesz się na Facebooku i Instagramie.

Konsultacja pedagogiczna

Specjalista spędza z dzieckiem łącznie 50 minut, aby je poznać i przyjrzeć się, jak pracuje.

W tym czasie zdobędzie też ważne informacje od rodzica, podzieli się spostrzeżeniami, a także dobierze odpowiednią formę pomocy.

Przygotowanie do nauki szkolnej

Zajęcia indywidualne bądź dwu-, trzyosobowe dla przedszkolaków, które niebawem wyruszą pierwszy raz do szkoły. Skrócony czas szkolnej godziny lekcyjnej został specjalnie dopasowany, by stopniowo wdrożyć małego człowieka do koncentrowania się nad nowymi dla niego tematami.

Wyrównywanie braków szkolnych

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, które rozpoczęły już naukę w szkole, ale potrzebują więcej czasu, by poznać pewne szkolne zagadnienia.

Terapia dysleksji

Specjalistyczna terapia w formie indywidualnej, podczas której zarówno dziecko, jak i nastolatek może udoskonalać swoje umiejętności, tak by sukcesywnie poprawiać swoje szkolne osiągnięcia, pomimo stwierdzonej dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii czy dysortografii.

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia rewalidacyjne w systemie pracy indywidualnej i grupowej zalecane szczególnie osobom ze spektrum autyzmu, mające na celu wykształcenie w dziecku kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Zajęcia grupowe i włączające

Spotkania grupowe dla dzieci i nastolatków, które chcą zintegrować się z innymi, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności grafomotoryczne czy wiedzę o świecie. Edukacja włączająca ma na celu ukazywanie ludzkiej różnorodności, uczy akceptacji odmienności i pokonywania własnych barier.

Wdrażanie komunikacji alternatywnej dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu

Nauka wyrażania własnych myśli i potrzeb za pomocą oryginalnej metody AAC Boardmaker – jest to komunikacja alternatywna przy pomocy piktogramów (pisma obrazkowego) dla osób z zaburzeniami mowy. Edukacja indywidualna z dzieckiem i szkolenie dla rodzica.

Zajęcia socjalizujące
dla dzieci od 2 r. ż.

Przewidziane dla maluszków od 2 do 5 r. ż., które jeszcze nie chodziły do przedszkola, a ich rodzice chcą pokazać im przedsmak tego, czego doświadczą w przedszkolu. Socjoterapia dla 2-3 dzieci.

Zajęcia dla placówek oświatowych i wychowawczych

Zlecenie zrealizowania naszych zajęć, które znajdują się w ofercie, w placówkach szkolnych i wychowawczych.

Poznaj Przystań Rozwoju

Terapia pedagogiczna jest działaniem specjalistycznym mającym na celu usprawnianie pracy dziecka w szkole i wspomaganie jego funkcjonowania w społeczeństwie.

Im szybciej podejmiesz działania, które mają usunąć przyczyny oraz objawy niepowodzeń Twojego dziecka, tym ma ono większe szanse na wyeliminowanie ich.

W Przystani Rozwoju – bezpiecznej przestrzeni Twojego dziecka – kładziemy nacisk na indywidualne podejście do dziecka, naukę wspartą ciekawymi pomocami edukacyjnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz niezwykłą troską o małego klienta.

Założycielka Przystani Rozwoju

mgr Karolina Pardyka

Z wykształcenia pedagog opiekuńczo-wychowawczy, specjalny terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający osób z autyzmem i dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. K. Dąbrowskiego w Puławach, Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie, Przedszkolu Integracyjnym „Mali odkrywcy” w Puławach czy Szkole Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Puławach. Odbyłam wiele szkoleń, które pomogły mi zobaczyć świat oczami dziecka. Miałam możliwość kształcić się pod okiem świetnych specjalistów teoretyków i praktyków. Pracowałam z młodymi ludźmi od 4 do 20 roku życia. Miałam styczność z trudnościami związanymi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, porażaniem mózgowym czy niepełnosprawnością intelektualną. Byłam również pedagogiem w szkole ogólnodostępnej, co pomogło mi zrozumieć rzeczywistość dziecka w szkole masowej. Prywatnie jestem kobietą dbającą o swój rozwój osobisty, mamą dwóch chłopców w wieku przedszkolnym i spełnioną partnerką. Interesuję się wychowawczą rolą rodziny i szkoły, zjawiskiem stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością oraz psychologią i komunikacją pozytywną. Założyłam Przystań Rozwoju przez wzgląd na zwiększające się potrzeby dzieci i chęć podjęcia się właściwej, efektywnej pomocy. Stworzyłam gabinet terapii pedagogicznej na miarę XXI wieku, odpowiadający małym klientom i spełniający oczekiwania ich rodziców.

Pragnę, aby Przystań Rozwoju stała się miejscem pełnym zadowolonych dzieci i młodzieży. Chciałabym zapraszać coraz to nowych specjalistów na zajęcia grupowe, a w przyszłości postarać się o warsztaty rozwojowe dla kobiet i drugie – dla, poszukującej drogi życiowej, młodzieży. Zasługujemy na takie miejsce w Dęblinie.

Podanie dłoni w logo oznacza, jak bardzo jesteśmy nastawieni na pomoc w trudnościach, z jakimi mierzy się Twoje dziecko.
Zacumuj w Przystani Rozwoju i zostań tu tak długo, jak potrzebujesz.

Cennik

Konsultacja pedagogiczna

100 zł / 50 min.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

60 zł / 50 min.
zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe, włączające

80 zł / 120 min.

Przygotowanie do nauki szkolnej

50 zł / 40 min.

Wdrażanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu

130 zł / 50 min. + jednorazowy koszt przygotowania materiałów
zajęcia indywidualne

Zajęcia dla placówek oświatowych i wychowawczych

cena indywidualna

Napisz do nas, by umówić wizytę

Scroll to Top